Sabotage på fibernätet

Sabotage har skett på vårt fibernät. Någon har vid 3 ställen klippt av antingen fiberkabel eller både slang och fiberkablar. Sabotagen har skett vid vägen till Kleven och mellan Brattåsen och Strixbo.  Sabotagen är polisanmälda.

Om någon har information att lämna som kan vara väsentlig för att kunna få reda på vem eller vilka som utfört gärningarna kan ni vända er till Polisen tel 11414 eller till vår ordförande Roland Schuler

Medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018

Föreningens styrelse kallar till medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018 kl 19.00

Vid mötet kommer vi att informera om följande:

  • Vad som skett hittills och hur arbetet fortlöper
  • Föreningens ekonomi
  • Vad som kommer att ske i vårt projekt framåt i den närmsta tiden
  • Allmänna frågorKaffe och något tilltugg kommer att serveras vid mötet.

    Välkomna!
    Styrelsen

Nu börjar vi snart gräva vid Stora Backa och skåpsmarkering i området

Nu kommer snart grävningen igång vid Stora Backa. Vi samlägger med Vattenfall i området.

Vi håller samtidigt på att markera upp våra skåp, dels med klistermärken men också med svartgula käppar för att snöröjare och vägröjare ska se var våra skåp står placerade. Det vore ju olyckligt om något skåp följer med av bara farten.

Om ni ser en ljusblå VW Passat eller en mörkgrå AUDI som kör omkring i ert område är det bara vi som försöker hitta rätt var skåpen är placerade utifrån fiberkartan.

 

 

 

 

 

När kommer fibernätet att vara i drift?

När kommer fibernätet att vara i drift?

Det förekommer frågor till styrelsen är när fibernätet kommer att vara i drift.

Arbetet fortskrider med att slutföra grävningsarbeten och fiberblåsning för merparten av anslutningar till fibernätet. Däremot kommer grävningar och anslutningar vid Stora Backa att bli i ett senare skede på grund av att vi samlägger slang tillsammans med Vattenfalls elkabeldragningar. När detta kommer att ske kan vi i nuläget inte ge en tidsangivelse för.

Vår plan är att fibernätet kommer att vara uppkopplat och vara i drift den 1 januari 2019 för övriga anslutna. Styrelsen arbetar intensivt för att se till att planen håller.

Föreningen kommer att kalla till ett informationsmöte under oktober månad.

Alternativa telefonilösningar – Spjutås

Nedkoppling av telestationen den 1 oktober för det fasta telenätet i Spjutås är inte föreningens ansvar. Ni bör kontakta Telia för att undersöka alternativa lösningar för er telefoni.

Grävningen går vidare

Det tar tid att gräva och vi har Strömma och Amundagärde samt några mindre ställen kvar med kompletterade arbeten.
Vi väntar på att Vattenfall ska börja gräva i Backa så att vi kan samlägga fiberslang samtidigt.
Grävningen är nu klar till Hultaberg. Det pågår blåsning av fiber till fastigheter.

Vi gräver vidare

Nu är grävning på gång mot Hultaberg för anslutning till noden. Det återstår en del efterarbeten från tidigare grävarbeten som kommer att justeras efter hand.

Återställning av gator

När föreningen grävde i gatorna för fiber till enskilda fastigheter i Öxabäck samhälle, lämnades spår i asfalten efter grävningarna.
De skall återställas eftersom de orsakar problem i sitt nuvarande skick, med hålor, stenskvätt in i enskilda trädgårdar bland annat.

Föreningen ville återställa efter grävningarna, men kommunen hävdar att det är en kommunal angelägenhet, eftersom de äger gatunätet.

Om ni upplever att det är ett problem för er som trafikanter eller fastighetsägare i anslutning till gatan, uppmanar föreningen er till att kontakta Marks Kommun, som är direkt ansvariga för sina gator.

Adresser till Marks Kommun är följande:

Telefon:
0320 21 70 00
Fax: 0320 100 91
E-post: markskommun@mark.se

 

Nu gräver vi vidare och avtal

Grävningsarbeten

Nu gräver vi vidare mot Björkåsen och Höghult. Vi gräver också från Torestorpsvägen mot Gigeded med en stamledning nordväst om Amundagärde. I bostadsområdet kommer grävningar att ske i en senare etapp liksom anslutningar till fastigheterna på Amundagärde.

Avtal

Nu finns ett gruppavtal tillgängligt. Det har mailats ut till föreningens medlemmar. Läs vidare nedan.