Grävningen går vidare

Det tar tid att gräva och vi har Strömma och Amundagärde samt några mindre ställen kvar med kompletterade arbeten.
Vi väntar på att Vattenfall ska börja gräva i Backa så att vi kan samlägga fiberslang samtidigt.
Grävningen är nu klar till Hultaberg. Det pågår blåsning av fiber till fastigheter.

Vi gräver vidare

Nu är grävning på gång mot Hultaberg för anslutning till noden. Det återstår en del efterarbeten från tidigare grävarbeten som kommer att justeras efter hand.

Återställning av gator

När föreningen grävde i gatorna för fiber till enskilda fastigheter i Öxabäck samhälle, lämnades spår i asfalten efter grävningarna.
De skall återställas eftersom de orsakar problem i sitt nuvarande skick, med hålor, stenskvätt in i enskilda trädgårdar bland annat.

Föreningen ville återställa efter grävningarna, men kommunen hävdar att det är en kommunal angelägenhet, eftersom de äger gatunätet.

Om ni upplever att det är ett problem för er som trafikanter eller fastighetsägare i anslutning till gatan, uppmanar föreningen er till att kontakta Marks Kommun, som är direkt ansvariga för sina gator.

Adresser till Marks Kommun är följande:

Telefon:
0320 21 70 00
Fax: 0320 100 91
E-post: markskommun@mark.se

 

Nu gräver vi vidare och avtal

Grävningsarbeten

Nu gräver vi vidare mot Björkåsen och Höghult. Vi gräver också från Torestorpsvägen mot Gigeded med en stamledning nordväst om Amundagärde. I bostadsområdet kommer grävningar att ske i en senare etapp liksom anslutningar till fastigheterna på Amundagärde.

Avtal

Nu finns ett gruppavtal tillgängligt. Det har mailats ut till föreningens medlemmar. Läs vidare nedan.

Telia har presenterat sitt utbud till föreningen och vi gräver vidare

Nu har Telia vid informationsmötena i Bygdegården presenterat sitt utbud av tjänster. Du kan se vidare i bildspelet nedan.
Det finns många olika val att kunna göra i utbudet. KLicka på länken så ser du vad de kan erbjuda.

Telia 3-play Öxabäck

Vi fortsätter att gräva.  För närvarande håller vi på att gräva i Spjutås och Tosthult, och efter hand går vi ner mot Hallstorp.

Informationsmöte från Telia och att grävning pågår

Grävningsarbeten pågår för fullt!

Nu vi gräver vi i tätorten för fiberdragning. I  området Tokult pågår också arbeten..

Informationmöte från Telia

Den 6 och 8 februari 2018 kl 1900 är ett medlemsmöte i Bygdegården. Du kan välja vilken dag som passar dig bäst. Vid mötet informerar Telia om avtalet som föreningen kommit överens om. Mötet kommer att handla om innehåll och programutbud som Telia erbjuder till medlemmarna.   Mer information kommer att skickas ut till föreningens medlemmar framgent.

Aktuella kartor

Här finns aktuella intresseanmälningar för föreningen under länken:
http://fiberkartan.se/477.

Vissa av de planerade dragningarna av fiber kommer att revideras. Det berör i första hand grävningar för anlutning till noder.