Nu rör det på sig!

Nu rör det på sig!

Vårt ärende om borgensåtagande har varit uppe till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. De har meddelat ett positivt förslag till beslut i kommunstyrelsen den 6 februari. Därefter skall ärendet slutligen beslutas i kommunfullmäktige den 28 februari, med protokollsjustering den 7 mars.

Utifrån att vi räknar med positivt beslut i fullmäktige startar vi grävningsarbetena i kvarvarande områden runt Strömma och Stora Backa i mitten av mars.

Blåsning av fiber samt svetsning, och montering av fasadskåp med tillhörande utrustning på insidan av fastigheter påbörjas i februari.  Det har redan blåsts fiber fram till vissa fastigheter, men det behövs kompletteringar för att fibernätet ska fungera. Det behövs ett modem för konvertering av fiberljus till digital signal som skall monteras vid samtliga fastigheter. Ni kommer att kontaktas när det blir aktuellt med arbeten vid er fastighet.

Slutmonteringar

Det kvarstår en del efterarbeten vid kopplingsskåpen utefter fibernätet. De ska fyllas i botten med Leca-kulor och ID-märkas.  Detta sker efterhand av styrelsen, så ni lär se en ljusblå VW eller grå AUDI med släp fara omkring i bygden igen.

Vi börjar att skönja slutet av projektet med att successivt tända upp nätet. Styrelsen meddelar ett säkert datum när detta kommer att ske.

Medlemslån

Det strömmar kontinuerligt in medlemslån till vår kassör. Välvilliga medlemmar har hittills bidragit med 127.000:-. Det är naturligtvis välkommet med fler medlemslån till föreningen

Årsmöte 2019

Föreningen kommer att kalla till årsmöte i Bygdegården den 28 april kl 15.00. Så notera dagen!

Lägesinformation och En God Jul

Information om läget.

 

Vid informationsmötet i november informerade vi om att föreningen sökt kommunal borgen. Vid mötet i Marks kommun så återremitterade kommunstyrelsen ärendet om kommunal borgen. Nästa tillfälle som frågan kommer upp till beslut är den 16 januari 2019. Är det ett positivt beslut så kan vi börja färdigställa.

De stora arbetena i Stor och Lilla Backa samt Strömma kommer att påbörjas när besked kommit från kommunen att vi får kommunal borgen. Många frågar när det blir uppkopplat och det är inte lätt att svara på, men löper allt på enligt plan så kan det bli under mars månad.

De som har lånat ut pengar till föreningen har gjort att vi kunnat färdigställa på lite olika ställen, och ju fler som lånar ut pengar ger oss möjligheter att åtgärda mera.

Ni som undrar när fasadboxarna kommer att monteras på de fastigheter som ännu ej fått detta, samt blåsning av fiber så kommer det att ske framöver.

Vi glömmer ingen.

Styrelsen önskar alla en

God Jul och Ett Gott Nytt År

Sabotage på fibernätet

Sabotage har skett på vårt fibernät. Någon har vid 3 ställen klippt av antingen fiberkabel eller både slang och fiberkablar. Sabotagen har skett vid vägen till Kleven och mellan Brattåsen och Strixbo.  Sabotagen är polisanmälda.

Om någon har information att lämna som kan vara väsentlig för att kunna få reda på vem eller vilka som utfört gärningarna kan ni vända er till Polisen tel 11414 eller till vår ordförande Roland Schuler

Medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018

Föreningens styrelse kallar till medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018 kl 19.00

Vid mötet kommer vi att informera om följande:

  • Vad som skett hittills och hur arbetet fortlöper
  • Föreningens ekonomi
  • Vad som kommer att ske i vårt projekt framåt i den närmsta tiden
  • Allmänna frågorKaffe och något tilltugg kommer att serveras vid mötet.

    Välkomna!
    Styrelsen

Nu börjar vi snart gräva vid Stora Backa och skåpsmarkering i området

Nu kommer snart grävningen igång vid Stora Backa. Vi samlägger med Vattenfall i området.

Vi håller samtidigt på att markera upp våra skåp, dels med klistermärken men också med svartgula käppar för att snöröjare och vägröjare ska se var våra skåp står placerade. Det vore ju olyckligt om något skåp följer med av bara farten.

Om ni ser en ljusblå VW Passat eller en mörkgrå AUDI som kör omkring i ert område är det bara vi som försöker hitta rätt var skåpen är placerade utifrån fiberkartan.

 

 

 

 

 

När kommer fibernätet att vara i drift?

När kommer fibernätet att vara i drift?

Det förekommer frågor till styrelsen är när fibernätet kommer att vara i drift.

Arbetet fortskrider med att slutföra grävningsarbeten och fiberblåsning för merparten av anslutningar till fibernätet. Däremot kommer grävningar och anslutningar vid Stora Backa att bli i ett senare skede på grund av att vi samlägger slang tillsammans med Vattenfalls elkabeldragningar. När detta kommer att ske kan vi i nuläget inte ge en tidsangivelse för.

Vår plan är att fibernätet kommer att vara uppkopplat och vara i drift den 1 januari 2019 för övriga anslutna. Styrelsen arbetar intensivt för att se till att planen håller.

Föreningen kommer att kalla till ett informationsmöte under oktober månad.

Alternativa telefonilösningar – Spjutås

Nedkoppling av telestationen den 1 oktober för det fasta telenätet i Spjutås är inte föreningens ansvar. Ni bör kontakta Telia för att undersöka alternativa lösningar för er telefoni.

Grävningen går vidare

Det tar tid att gräva och vi har Strömma och Amundagärde samt några mindre ställen kvar med kompletterade arbeten.
Vi väntar på att Vattenfall ska börja gräva i Backa så att vi kan samlägga fiberslang samtidigt.
Grävningen är nu klar till Hultaberg. Det pågår blåsning av fiber till fastigheter.

Vi gräver vidare

Nu är grävning på gång mot Hultaberg för anslutning till noden. Det återstår en del efterarbeten från tidigare grävarbeten som kommer att justeras efter hand.

Återställning av gator

När föreningen grävde i gatorna för fiber till enskilda fastigheter i Öxabäck samhälle, lämnades spår i asfalten efter grävningarna.
De skall återställas eftersom de orsakar problem i sitt nuvarande skick, med hålor, stenskvätt in i enskilda trädgårdar bland annat.

Föreningen ville återställa efter grävningarna, men kommunen hävdar att det är en kommunal angelägenhet, eftersom de äger gatunätet.

Om ni upplever att det är ett problem för er som trafikanter eller fastighetsägare i anslutning till gatan, uppmanar föreningen er till att kontakta Marks Kommun, som är direkt ansvariga för sina gator.

Adresser till Marks Kommun är följande:

Telefon:
0320 21 70 00
Fax: 0320 100 91
E-post: markskommun@mark.se