Lägesinformation och En God Jul

Information om läget.

 

Vid informationsmötet i november informerade vi om att föreningen sökt kommunal borgen. Vid mötet i Marks kommun så återremitterade kommunstyrelsen ärendet om kommunal borgen. Nästa tillfälle som frågan kommer upp till beslut är den 16 januari 2019. Är det ett positivt beslut så kan vi börja färdigställa.

De stora arbetena i Stor och Lilla Backa samt Strömma kommer att påbörjas när besked kommit från kommunen att vi får kommunal borgen. Många frågar när det blir uppkopplat och det är inte lätt att svara på, men löper allt på enligt plan så kan det bli under mars månad.

De som har lånat ut pengar till föreningen har gjort att vi kunnat färdigställa på lite olika ställen, och ju fler som lånar ut pengar ger oss möjligheter att åtgärda mera.

Ni som undrar när fasadboxarna kommer att monteras på de fastigheter som ännu ej fått detta, samt blåsning av fiber så kommer det att ske framöver.

Vi glömmer ingen.

Styrelsen önskar alla en

God Jul och Ett Gott Nytt År

Posted in Uncategorized.