Positivt besked i kommunstyrelsen

Besked i fullmäktige

Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt besked för utökad borgensåtagande för föreningen. Nästa steg blir fullmäktige i mars för beslut.
Det ser mycket positivt ut för kommande beslut i och med kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

Blåsningar har påbörjats

Nu har man börjat blåsa fiber igen. Man håller på för fullt i tätorten. Man kommer att fortsätta framöver på olika ställen i vårt planerade nät.

Posted in Uncategorized.