Anmälan

Är du intresserad att bli medlem och ansluta dig till Öxabäck Fiber, så kan du kontakta någon av följande medlemmar i styrelsen:

Roland Schüler, ordförande               tel 076-787 67 27
rolandschuler@telia.com

Ingemar Hjalmarsson, v.ordf            arb. 010-467 66 44, hem 0320-59177, mobil 070-548 96 20
ingemar.hjalmarsson@telia.com

Tord Swedberg, kassör                       tel 0320-591 84, 072-518 06 05, 031-16 06 05
tswed47@gmail.com

Torgny Swedberg, ledamot               tel 0320-560 15, 070-254 41 30
torgny@mittiskogen.com

Fredrik Emtervall, ledamot              tel 076-347 99 74
jennibengtsson@hotmail.com

Andreas Elmelid, ledamot                 tel 0320-560 08, 072-350 76 03
elmelid86@gmail.com

Anton Pettersson, ledamot              tel 073- 060 78 55
Fego_@hotmail.com

Håkan Rosengren, suppleant         tel 076-292 78 73
hakanro@tele2.se

Om du vill lämna synpunkter till oss går det bra att kontakta Roland Schüler, ordförande  rolandschuler@telia.com