När kommer fibernätet att vara i drift?

När kommer fibernätet att vara i drift?

Det förekommer frågor till styrelsen är när fibernätet kommer att vara i drift.

Arbetet fortskrider med att slutföra grävningsarbeten och fiberblåsning för merparten av anslutningar till fibernätet. Däremot kommer grävningar och anslutningar vid Stora Backa att bli i ett senare skede på grund av att vi samlägger slang tillsammans med Vattenfalls elkabeldragningar. När detta kommer att ske kan vi i nuläget inte ge en tidsangivelse för.

Vår plan är att fibernätet kommer att vara uppkopplat och vara i drift den 1 januari 2019 för övriga anslutna. Styrelsen arbetar intensivt för att se till att planen håller.

Föreningen kommer att kalla till ett informationsmöte under oktober månad.

Alternativa telefonilösningar – Spjutås

Nedkoppling av telestationen den 1 oktober för det fasta telenätet i Spjutås är inte föreningens ansvar. Ni bör kontakta Telia för att undersöka alternativa lösningar för er telefoni.

Posted in Uncategorized.