Medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018

Föreningens styrelse kallar till medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018 kl 19.00

Vid mötet kommer vi att informera om följande:

  • Vad som skett hittills och hur arbetet fortlöper
  • Föreningens ekonomi
  • Vad som kommer att ske i vårt projekt framåt i den närmsta tiden
  • Allmänna frågorKaffe och något tilltugg kommer att serveras vid mötet.

    Välkomna!
    Styrelsen

Posted in Uncategorized.