Information om beviljad borgen, grävningsarbeten till fastighet, utskick och medlemslån

Fullmäktigebeslut

  • Kommunfullmäktige har godkänt vår begäran om kommunal borgen på 3,5 miljoner kronor. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för detta.

Grävningsabeten är inne i slutfasen

  • Nu pågår grävarbeten inför färdig installation av vårt fibernät.Det innebär även grävningar in till er fastighet. Ni som inte har märkt ut var ni ska ha anslutningen till fastigheten måste skyndsamt göra detta. I annat fall blir det ingen grävning med maskin utan ni får själva göra detta till egen kostnad eller arbete.

 

Utskick

  • Nu får ni utskick via mail. Med utskicket följer en faktura på årsavgiften till föreningen. Om ni nyligen bytt e-postadress, vänligen meddela detta till vår kassör Tord Svedberg.

Medlemslån

I samband med inbetalningen av densamma går det bra att låna ut en summa till föreningen. Jag vill samtidigt passa på att ännu en gång tacka alla ni som bidragit med medlemslån och samtidigt gjort det möjligt för oss att utföra vissa arbeten under stilleståndet. Om ni undrar över lånevillkoren vi erbjuder, går det bra att återkomma. Lånet är mycket gynnsamt och sänker på sikt era avgifter.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Posted in Uncategorized.