Utdelning av material till fiberanslutning

Hej!

På måndag drar det igång. Några av er har redan fått påringning om bokning av tid för den slutliga installationen av mediaomvandlaren. Ansvariga för installationen är Optotech. De beräknar att det skall ta ca tre veckor innan allt är klart.

För er som valt Telias gruppavtal gäller följande:

 • Utrustning kan hämtas i klubbstugan vid Hagavallen. (Kör in vid bensinmacken och kör rakt fram så långt det går. Har ni för bråttom hamnar ni på fotbollsplanen). Om ni är osäkra på vilket val ni gjorde, går det bra att mejla och fråga.
 • För att göra det så enkelt som möjligt för alla parter, går det bra att hämta även till grannen.
 • Några av er kommer att få besök från styrelsen som lämnar allt material till er.
 • För er som inte har möjlighet att besöka oss, kontakta Roland på telefon 076-787 67 27 för att boka en tid.

Vi kommer att vara på plats:

 • söndag 8/9 mellan 15- 18, samt
  tisdag 10/9 mellan 17- 19.

När det gäller själva anslutningen och uppkoppling ber vi att få återkomma snarast möjligt.

Manualer

Guide001

Fjärrkontroll_stor

MVH/Styrelsen för Öxabäck Fiber

Nu börjar det ljusna för våra fiberanslutningar!

Hej!
Nu börjar vi se ljuset i fibern. Alla administrativa hinder är borta. Nu återstår bara för teknikerna att få igång vår nod, vilket borde vara slutfört under vecka 34.

Så snart detta är klart, kommer teknikerna att behöva ha tillgång till insidan på er fastighet för att kunna installera en mediaomvandlare i anslutning till fiberingången.
För er som är oroliga vem som kommer och ringer på och vill in så är det en tekniker från Optotec. Denna installation kommer att beröra oss under ca 3 veckor. Har ni frågor om detta, hör av er till styrelsen.

För er som har valt vårt grundutbud:

Alla skall erhålla en extra låda som vi (styrelsen) skall distribuera. Hur detta skall gå till återkommer vi till så snart vi erhållit dessa från Telia. Ytterligare information angående Telia avtalet finns i bifogade dokument.
För dig med Telia Gruppavtal

Var inte rädda för att fråga styrelsen om råd.
Med hopp om en ljusning i fibern.

Med vänlig hälsning/Styrelsen.

Falska försäljare

Enligt uppgifter förekommer det att försäljare som uppger sig komma från Öxabäcks Fiberförening för att sälja utrustning
och abonnemang. Detta är falskt.

 Fiberföreningens styrelse har över huvud taget inte med dessa erbjudanden att göra. Vi uppmanar därför de som blir uppringda eller
besökta av försäljare att ta deras  identitet de visar, avsluta kontakten

och kontrollera mot det eventuella företag de säger sig arbeta för. Även detta kan vara falska uppgifter.

Fiberföreningen har redan slutit avtal så det behövs inga nya. Om du är osäker kontakta någon i styrelsen så hjälper vi dig.
Det viktigä är -slut inga nya avtal över huvud taget utan att kontakta styrelsen.

Föreningen kommer att polisanmäla försäljare som uppger sig för att utge sig från att komma från Öxabäcks Fiberföreing och inte är kända av styrelsen.

Semestertider

Nu är det snart färdigsvetsat i vårt nät. Några smärre kompletteringar återstår. Nu väntar vi bara på Telia. Det behövs viss kompletterande utrustning som skall installeras för att konvertera fiberanslutningen till en signal som går att tolka från ljuset som sänds i fiberkabeln. Telia behöver tid för detta, uppskattningsvis ca 3-4 veckor. Förmodligen sinkar seesterperioden, men när det väl kommer igång och vårt nät börjar lysa så kommer föreningen att tillhandahålla den utrusning som behövs för att vårt fiber ska fungera som det är tänkt. Till detta återkommer vi.

Föreningen råder inte över denna tidsfördröjning utan vi är helt i Telias händer.

För övrigt är vi ute i bygden och fyller skåpen invändigt med Lecakulor. Så om ni ser en blå VW Passat med släp eller en grå AUDI så är det vi som är i farten.

Vi önskar er alla en solig och trevlig sommar!

Information från Årsstämman 2019

 • Årsstämmoprotokoll och val.

Årsstämman genomfördes med val av ledamöter för kommande verksamhetsår. Valen framgår av bifogat årsmötesprotokoll.

Protokoll fiberföreningens årsstämma 2019

 • Information om läget

Ordföranden redogjorde för de dikussioner som förts mellan Torestorps fiberförening, Öxabäcks fiberförening, Marks Energi samt Marks kommuns företrädare. För vårt vidkommande resulterade diskussionerna, att föreningen har slutit avtal med Zitius för leverans av lyst fiber. Detta innebär att vi har möjligheter att tända upp vårt nät. Det som kvarstår nu är faktorer vår förening inte kan påverka, utan är avhängigt hur snabbt kvarstående svetsning av fiber kommer att ta och Telia för att driftsätta våra beställningar för leverans.  Vi  beräknar att vårt nät ska vara vara i full drift under juli månad.

Det ser mycket ljust ut………..

Kallelse till årsstämma 28 april 2019 kl 15.00 i Bygdegården

Föreningens styrelse kallar till årsstämma i Öxabäcks Bygdegård den 28 april 2019 kl 15.00.

Dagordningen går att hämta genom att klicka på nedanstående länk:

Kallelse fiberföreningen årsstämma 2019

Ni behöver ha Adobe Acrobat för att kunna läsa filen, vilken går att hämta på nätet och installera på er dator/iPad/telefon. Sök på Google så hittar ni installationsfiler för programmet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Information om beviljad borgen, grävningsarbeten till fastighet, utskick och medlemslån

Fullmäktigebeslut

 • Kommunfullmäktige har godkänt vår begäran om kommunal borgen på 3,5 miljoner kronor. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för detta.

Grävningsabeten är inne i slutfasen

 • Nu pågår grävarbeten inför färdig installation av vårt fibernät.Det innebär även grävningar in till er fastighet. Ni som inte har märkt ut var ni ska ha anslutningen till fastigheten måste skyndsamt göra detta. I annat fall blir det ingen grävning med maskin utan ni får själva göra detta till egen kostnad eller arbete.

 

Utskick

 • Nu får ni utskick via mail. Med utskicket följer en faktura på årsavgiften till föreningen. Om ni nyligen bytt e-postadress, vänligen meddela detta till vår kassör Tord Svedberg.

Medlemslån

I samband med inbetalningen av densamma går det bra att låna ut en summa till föreningen. Jag vill samtidigt passa på att ännu en gång tacka alla ni som bidragit med medlemslån och samtidigt gjort det möjligt för oss att utföra vissa arbeten under stilleståndet. Om ni undrar över lånevillkoren vi erbjuder, går det bra att återkomma. Lånet är mycket gynnsamt och sänker på sikt era avgifter.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Positivt besked i kommunstyrelsen

Besked i fullmäktige

Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt besked för utökad borgensåtagande för föreningen. Nästa steg blir fullmäktige i mars för beslut.
Det ser mycket positivt ut för kommande beslut i och med kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

Blåsningar har påbörjats

Nu har man börjat blåsa fiber igen. Man håller på för fullt i tätorten. Man kommer att fortsätta framöver på olika ställen i vårt planerade nät.

Nu rör det på sig!

Nu rör det på sig!

Vårt ärende om borgensåtagande har varit uppe till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. De har meddelat ett positivt förslag till beslut i kommunstyrelsen den 6 februari. Därefter skall ärendet slutligen beslutas i kommunfullmäktige den 28 februari, med protokollsjustering den 7 mars.

Utifrån att vi räknar med positivt beslut i fullmäktige startar vi grävningsarbetena i kvarvarande områden runt Strömma och Stora Backa i mitten av mars.

Blåsning av fiber samt svetsning, och montering av fasadskåp med tillhörande utrustning på insidan av fastigheter påbörjas i februari.  Det har redan blåsts fiber fram till vissa fastigheter, men det behövs kompletteringar för att fibernätet ska fungera. Det behövs ett modem för konvertering av fiberljus till digital signal som skall monteras vid samtliga fastigheter. Ni kommer att kontaktas när det blir aktuellt med arbeten vid er fastighet.

Slutmonteringar

Det kvarstår en del efterarbeten vid kopplingsskåpen utefter fibernätet. De ska fyllas i botten med Leca-kulor och ID-märkas.  Detta sker efterhand av styrelsen, så ni lär se en ljusblå VW eller grå AUDI med släp fara omkring i bygden igen.

Vi börjar att skönja slutet av projektet med att successivt tända upp nätet. Styrelsen meddelar ett säkert datum när detta kommer att ske.

Medlemslån

Det strömmar kontinuerligt in medlemslån till vår kassör. Välvilliga medlemmar har hittills bidragit med 127.000:-. Det är naturligtvis välkommet med fler medlemslån till föreningen

Årsmöte 2019

Föreningen kommer att kalla till årsmöte i Bygdegården den 28 april kl 15.00. Så notera dagen!

Lägesinformation och En God Jul

Information om läget.

 

Vid informationsmötet i november informerade vi om att föreningen sökt kommunal borgen. Vid mötet i Marks kommun så återremitterade kommunstyrelsen ärendet om kommunal borgen. Nästa tillfälle som frågan kommer upp till beslut är den 16 januari 2019. Är det ett positivt beslut så kan vi börja färdigställa.

De stora arbetena i Stor och Lilla Backa samt Strömma kommer att påbörjas när besked kommit från kommunen att vi får kommunal borgen. Många frågar när det blir uppkopplat och det är inte lätt att svara på, men löper allt på enligt plan så kan det bli under mars månad.

De som har lånat ut pengar till föreningen har gjort att vi kunnat färdigställa på lite olika ställen, och ju fler som lånar ut pengar ger oss möjligheter att åtgärda mera.

Ni som undrar när fasadboxarna kommer att monteras på de fastigheter som ännu ej fått detta, samt blåsning av fiber så kommer det att ske framöver.

Vi glömmer ingen.

Styrelsen önskar alla en

God Jul och Ett Gott Nytt År