Sabotage igen!

Under helgen skedde en trafikolycka på Sputåsvägen där ett av våra fiberskåp blev nedkört.
Skåpet är placerat vi korsningen mot Elmhult. Vi konstaterade  att det blev inga tekniska skador på skåpet.

Under helgen har däremot det skett ett sabotage i skåpet, genom att någon/några har klippt av samtliga fiberkablar i skåpet.
Sabotaget kommer att beröra ca 35 medlemmars fiberuppkoppling.

Vi har polisanmält sabotaget.
Om ni har några uppgifter som kan ha betydelse för att få tag i den/de som gjort sabotaget, kan ni kontakta polisen, Roland eller någon i styrelsen.

Aktivera ditt konto på Telia!

Du måste aktivera ditt konto hos Telia för att få tillgång till fiberanslutning och TV-tjänst.

Gör såhär:

 • Kontakta Telia på tel.nr 90 200. Vardagar 08.00-16.30 (Det är mindre kö ju tidigare du ringer på dagen.)
 • Ange ditt personnummer
 • Ange tjänst Support Fast Bredband.
 • Du kommer fram så småningom till Supporten.
 • Ange att du tillhör gruppavtal Öxabäck Fiber
 • Ange ditt personnummer och gatuadress
 • Ange ditt mobilnummer så får du aktiveringskoder.

Du får information när ditt abonnemang är i drift av supporten.

OBS: Du ska inte aktivera någon tjänst på ZMarket i nuläget.

Följ Kom igång-guiden som du fick med när du fick din utrustning.

Utdelning av material till fiberanslutning

Hej!

På måndag drar det igång. Några av er har redan fått påringning om bokning av tid för den slutliga installationen av mediaomvandlaren. Ansvariga för installationen är Optotech. De beräknar att det skall ta ca tre veckor innan allt är klart.

För er som valt Telias gruppavtal gäller följande:

 • Utrustning kan hämtas i klubbstugan vid Hagavallen. (Kör in vid bensinmacken och kör rakt fram så långt det går. Har ni för bråttom hamnar ni på fotbollsplanen). Om ni är osäkra på vilket val ni gjorde, går det bra att mejla och fråga.
 • För att göra det så enkelt som möjligt för alla parter, går det bra att hämta även till grannen.
 • Några av er kommer att få besök från styrelsen som lämnar allt material till er.
 • För er som inte har möjlighet att besöka oss, kontakta Roland på telefon 076-787 67 27 för att boka en tid.

Vi kommer att vara på plats:

 • söndag 8/9 mellan 15- 18, samt
  tisdag 10/9 mellan 17- 19.

När det gäller själva anslutningen och uppkoppling ber vi att få återkomma snarast möjligt.

Manualer

Guide001

Fjärrkontroll_stor

MVH/Styrelsen för Öxabäck Fiber

Nu börjar det ljusna för våra fiberanslutningar!

Hej!
Nu börjar vi se ljuset i fibern. Alla administrativa hinder är borta. Nu återstår bara för teknikerna att få igång vår nod, vilket borde vara slutfört under vecka 34.

Så snart detta är klart, kommer teknikerna att behöva ha tillgång till insidan på er fastighet för att kunna installera en mediaomvandlare i anslutning till fiberingången.
För er som är oroliga vem som kommer och ringer på och vill in så är det en tekniker från Optotec. Denna installation kommer att beröra oss under ca 3 veckor. Har ni frågor om detta, hör av er till styrelsen.

För er som har valt vårt grundutbud:

Alla skall erhålla en extra låda som vi (styrelsen) skall distribuera. Hur detta skall gå till återkommer vi till så snart vi erhållit dessa från Telia. Ytterligare information angående Telia avtalet finns i bifogade dokument.
För dig med Telia Gruppavtal

Var inte rädda för att fråga styrelsen om råd.
Med hopp om en ljusning i fibern.

Med vänlig hälsning/Styrelsen.

Falska försäljare

Enligt uppgifter förekommer det att försäljare som uppger sig komma från Öxabäcks Fiberförening för att sälja utrustning
och abonnemang. Detta är falskt.

 Fiberföreningens styrelse har över huvud taget inte med dessa erbjudanden att göra. Vi uppmanar därför de som blir uppringda eller
besökta av försäljare att ta deras  identitet de visar, avsluta kontakten

och kontrollera mot det eventuella företag de säger sig arbeta för. Även detta kan vara falska uppgifter.

Fiberföreningen har redan slutit avtal så det behövs inga nya. Om du är osäker kontakta någon i styrelsen så hjälper vi dig.
Det viktigä är -slut inga nya avtal över huvud taget utan att kontakta styrelsen.

Föreningen kommer att polisanmäla försäljare som uppger sig för att utge sig från att komma från Öxabäcks Fiberföreing och inte är kända av styrelsen.

Semestertider

Nu är det snart färdigsvetsat i vårt nät. Några smärre kompletteringar återstår. Nu väntar vi bara på Telia. Det behövs viss kompletterande utrustning som skall installeras för att konvertera fiberanslutningen till en signal som går att tolka från ljuset som sänds i fiberkabeln. Telia behöver tid för detta, uppskattningsvis ca 3-4 veckor. Förmodligen sinkar seesterperioden, men när det väl kommer igång och vårt nät börjar lysa så kommer föreningen att tillhandahålla den utrusning som behövs för att vårt fiber ska fungera som det är tänkt. Till detta återkommer vi.

Föreningen råder inte över denna tidsfördröjning utan vi är helt i Telias händer.

För övrigt är vi ute i bygden och fyller skåpen invändigt med Lecakulor. Så om ni ser en blå VW Passat med släp eller en grå AUDI så är det vi som är i farten.

Vi önskar er alla en solig och trevlig sommar!

Information från Årsstämman 2019

 • Årsstämmoprotokoll och val.

Årsstämman genomfördes med val av ledamöter för kommande verksamhetsår. Valen framgår av bifogat årsmötesprotokoll.

Protokoll fiberföreningens årsstämma 2019

 • Information om läget

Ordföranden redogjorde för de dikussioner som förts mellan Torestorps fiberförening, Öxabäcks fiberförening, Marks Energi samt Marks kommuns företrädare. För vårt vidkommande resulterade diskussionerna, att föreningen har slutit avtal med Zitius för leverans av lyst fiber. Detta innebär att vi har möjligheter att tända upp vårt nät. Det som kvarstår nu är faktorer vår förening inte kan påverka, utan är avhängigt hur snabbt kvarstående svetsning av fiber kommer att ta och Telia för att driftsätta våra beställningar för leverans.  Vi  beräknar att vårt nät ska vara vara i full drift under juli månad.

Det ser mycket ljust ut………..

Kallelse till årsstämma 28 april 2019 kl 15.00 i Bygdegården

Föreningens styrelse kallar till årsstämma i Öxabäcks Bygdegård den 28 april 2019 kl 15.00.

Dagordningen går att hämta genom att klicka på nedanstående länk:

Kallelse fiberföreningen årsstämma 2019

Ni behöver ha Adobe Acrobat för att kunna läsa filen, vilken går att hämta på nätet och installera på er dator/iPad/telefon. Sök på Google så hittar ni installationsfiler för programmet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Information om beviljad borgen, grävningsarbeten till fastighet, utskick och medlemslån

Fullmäktigebeslut

 • Kommunfullmäktige har godkänt vår begäran om kommunal borgen på 3,5 miljoner kronor. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för detta.

Grävningsabeten är inne i slutfasen

 • Nu pågår grävarbeten inför färdig installation av vårt fibernät.Det innebär även grävningar in till er fastighet. Ni som inte har märkt ut var ni ska ha anslutningen till fastigheten måste skyndsamt göra detta. I annat fall blir det ingen grävning med maskin utan ni får själva göra detta till egen kostnad eller arbete.

 

Utskick

 • Nu får ni utskick via mail. Med utskicket följer en faktura på årsavgiften till föreningen. Om ni nyligen bytt e-postadress, vänligen meddela detta till vår kassör Tord Svedberg.

Medlemslån

I samband med inbetalningen av densamma går det bra att låna ut en summa till föreningen. Jag vill samtidigt passa på att ännu en gång tacka alla ni som bidragit med medlemslån och samtidigt gjort det möjligt för oss att utföra vissa arbeten under stilleståndet. Om ni undrar över lånevillkoren vi erbjuder, går det bra att återkomma. Lånet är mycket gynnsamt och sänker på sikt era avgifter.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Positivt besked i kommunstyrelsen

Besked i fullmäktige

Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt besked för utökad borgensåtagande för föreningen. Nästa steg blir fullmäktige i mars för beslut.
Det ser mycket positivt ut för kommande beslut i och med kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

Blåsningar har påbörjats

Nu har man börjat blåsa fiber igen. Man håller på för fullt i tätorten. Man kommer att fortsätta framöver på olika ställen i vårt planerade nät.