Kallelse till årsstämma 28 april 2019 kl 15.00 i Bygdegården

Föreningens styrelse kallar till årsstämma i Öxabäcks Bygdegård den 28 april 2019 kl 15.00.

Dagordningen går att hämta genom att klicka på nedanstående länk:

Kallelse fiberföreningen årsstämma 2019

Ni behöver ha Adobe Acrobat för att kunna läsa filen, vilken går att hämta på nätet och installera på er dator/iPad/telefon. Sök på Google så hittar ni installationsfiler för programmet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Information om beviljad borgen, grävningsarbeten till fastighet, utskick och medlemslån

Fullmäktigebeslut

 • Kommunfullmäktige har godkänt vår begäran om kommunal borgen på 3,5 miljoner kronor. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för detta.

Grävningsabeten är inne i slutfasen

 • Nu pågår grävarbeten inför färdig installation av vårt fibernät.Det innebär även grävningar in till er fastighet. Ni som inte har märkt ut var ni ska ha anslutningen till fastigheten måste skyndsamt göra detta. I annat fall blir det ingen grävning med maskin utan ni får själva göra detta till egen kostnad eller arbete.

 

Utskick

 • Nu får ni utskick via mail. Med utskicket följer en faktura på årsavgiften till föreningen. Om ni nyligen bytt e-postadress, vänligen meddela detta till vår kassör Tord Svedberg.

Medlemslån

I samband med inbetalningen av densamma går det bra att låna ut en summa till föreningen. Jag vill samtidigt passa på att ännu en gång tacka alla ni som bidragit med medlemslån och samtidigt gjort det möjligt för oss att utföra vissa arbeten under stilleståndet. Om ni undrar över lånevillkoren vi erbjuder, går det bra att återkomma. Lånet är mycket gynnsamt och sänker på sikt era avgifter.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Positivt besked i kommunstyrelsen

Besked i fullmäktige

Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt besked för utökad borgensåtagande för föreningen. Nästa steg blir fullmäktige i mars för beslut.
Det ser mycket positivt ut för kommande beslut i och med kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

Blåsningar har påbörjats

Nu har man börjat blåsa fiber igen. Man håller på för fullt i tätorten. Man kommer att fortsätta framöver på olika ställen i vårt planerade nät.

Nu rör det på sig!

Nu rör det på sig!

Vårt ärende om borgensåtagande har varit uppe till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. De har meddelat ett positivt förslag till beslut i kommunstyrelsen den 6 februari. Därefter skall ärendet slutligen beslutas i kommunfullmäktige den 28 februari, med protokollsjustering den 7 mars.

Utifrån att vi räknar med positivt beslut i fullmäktige startar vi grävningsarbetena i kvarvarande områden runt Strömma och Stora Backa i mitten av mars.

Blåsning av fiber samt svetsning, och montering av fasadskåp med tillhörande utrustning på insidan av fastigheter påbörjas i februari.  Det har redan blåsts fiber fram till vissa fastigheter, men det behövs kompletteringar för att fibernätet ska fungera. Det behövs ett modem för konvertering av fiberljus till digital signal som skall monteras vid samtliga fastigheter. Ni kommer att kontaktas när det blir aktuellt med arbeten vid er fastighet.

Slutmonteringar

Det kvarstår en del efterarbeten vid kopplingsskåpen utefter fibernätet. De ska fyllas i botten med Leca-kulor och ID-märkas.  Detta sker efterhand av styrelsen, så ni lär se en ljusblå VW eller grå AUDI med släp fara omkring i bygden igen.

Vi börjar att skönja slutet av projektet med att successivt tända upp nätet. Styrelsen meddelar ett säkert datum när detta kommer att ske.

Medlemslån

Det strömmar kontinuerligt in medlemslån till vår kassör. Välvilliga medlemmar har hittills bidragit med 127.000:-. Det är naturligtvis välkommet med fler medlemslån till föreningen

Årsmöte 2019

Föreningen kommer att kalla till årsmöte i Bygdegården den 28 april kl 15.00. Så notera dagen!

Lägesinformation och En God Jul

Information om läget.

 

Vid informationsmötet i november informerade vi om att föreningen sökt kommunal borgen. Vid mötet i Marks kommun så återremitterade kommunstyrelsen ärendet om kommunal borgen. Nästa tillfälle som frågan kommer upp till beslut är den 16 januari 2019. Är det ett positivt beslut så kan vi börja färdigställa.

De stora arbetena i Stor och Lilla Backa samt Strömma kommer att påbörjas när besked kommit från kommunen att vi får kommunal borgen. Många frågar när det blir uppkopplat och det är inte lätt att svara på, men löper allt på enligt plan så kan det bli under mars månad.

De som har lånat ut pengar till föreningen har gjort att vi kunnat färdigställa på lite olika ställen, och ju fler som lånar ut pengar ger oss möjligheter att åtgärda mera.

Ni som undrar när fasadboxarna kommer att monteras på de fastigheter som ännu ej fått detta, samt blåsning av fiber så kommer det att ske framöver.

Vi glömmer ingen.

Styrelsen önskar alla en

God Jul och Ett Gott Nytt År

Sabotage på fibernätet

Sabotage har skett på vårt fibernät. Någon har vid 3 ställen klippt av antingen fiberkabel eller både slang och fiberkablar. Sabotagen har skett vid vägen till Kleven och mellan Brattåsen och Strixbo.  Sabotagen är polisanmälda.

Om någon har information att lämna som kan vara väsentlig för att kunna få reda på vem eller vilka som utfört gärningarna kan ni vända er till Polisen tel 11414 eller till vår ordförande Roland Schuler

Medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018

Föreningens styrelse kallar till medlemsmöte i Öxabäcks Bygdegård den 7 november 2018 kl 19.00

Vid mötet kommer vi att informera om följande:

 • Vad som skett hittills och hur arbetet fortlöper
 • Föreningens ekonomi
 • Vad som kommer att ske i vårt projekt framåt i den närmsta tiden
 • Allmänna frågorKaffe och något tilltugg kommer att serveras vid mötet.

  Välkomna!
  Styrelsen

Nu börjar vi snart gräva vid Stora Backa och skåpsmarkering i området

Nu kommer snart grävningen igång vid Stora Backa. Vi samlägger med Vattenfall i området.

Vi håller samtidigt på att markera upp våra skåp, dels med klistermärken men också med svartgula käppar för att snöröjare och vägröjare ska se var våra skåp står placerade. Det vore ju olyckligt om något skåp följer med av bara farten.

Om ni ser en ljusblå VW Passat eller en mörkgrå AUDI som kör omkring i ert område är det bara vi som försöker hitta rätt var skåpen är placerade utifrån fiberkartan.

 

 

 

 

 

När kommer fibernätet att vara i drift?

När kommer fibernätet att vara i drift?

Det förekommer frågor till styrelsen är när fibernätet kommer att vara i drift.

Arbetet fortskrider med att slutföra grävningsarbeten och fiberblåsning för merparten av anslutningar till fibernätet. Däremot kommer grävningar och anslutningar vid Stora Backa att bli i ett senare skede på grund av att vi samlägger slang tillsammans med Vattenfalls elkabeldragningar. När detta kommer att ske kan vi i nuläget inte ge en tidsangivelse för.

Vår plan är att fibernätet kommer att vara uppkopplat och vara i drift den 1 januari 2019 för övriga anslutna. Styrelsen arbetar intensivt för att se till att planen håller.

Föreningen kommer att kalla till ett informationsmöte under oktober månad.

Alternativa telefonilösningar – Spjutås

Nedkoppling av telestationen den 1 oktober för det fasta telenätet i Spjutås är inte föreningens ansvar. Ni bör kontakta Telia för att undersöka alternativa lösningar för er telefoni.