Nu finns ett överlåtelseavtal

Nu finns ett överlåtelseavtal för er som ämnar överlåta sitt abonnemang i Öxabäck Fiber till annan.
Skälet kan exempelvis vara att man säljer sin fastighet och överlåter abonnemanget till ny ägare
av fastigheten.

Klicka på nedastående fil så öppnar den i Adobe Acrobat så går dokumentet att skiva ut.

Överlåtelse

Glädjande besked!

I början av veckan betalade Länsstyrelsen ut 3,9 miljoner till föreningen i begärda medel. Detta innebär att vi kan avsluta det byggnadskreditiv som vi har haft löpande under byggnationen av vårt fibernät.

Årsredovisning och information

Hej!

Nu har vi fått klart alla papper från vår revisor. Den långa tiden innan det blev klart, berodde på att vi inte hade någon brådska med att få infon. Coronaviruset har gjort att vi inte kunnat ha något årsmöte. Detta insåg vi rätt snart när pandemin startade och vi vidtog därför följande strategi.

Styrelsen kvarstår oförändrad som blev beslutat på årsmötet i början på 2019. Om någon av er medlemmar är av annan åsikt än styrelsen, är ni välkomna att komma med förslag.

För övrigt är vårt nät klart, så långt vi hade planerat. Just nu pågår arbeten med att samla in all den information som behövs, för att vi skall kunna slutredovisa vårt projekt till Länsstyrelsen.

Har ni frågor är det bara att återkomma.

 

MVH/Styrelsen för Öxabäck fiber

Bifogade filer:

Årsredovisning 2019001

Revisionsberättelse 2019001

Möjligheter till e-faktura

Nu verkar det som att det går att beställa E-faktura. Gå in på er bank och leta reda på rubriken “Ansök om E-faktura”

  • Sök efter Öxabäck fiber och anmäl för att få e-faktura.

Reparationerna avklarade

Reparationerna är avklarade av vårt nät från Gunbjörntorp och vidare. Det blev klart vid  ett-tiden i natt genom bra insatser från bland annat Isodor Emtervall, ordförande och nätreparatörer.

Nu ska det rulla på som vanligt. Om ni har problem med anslutning – starta om medieomvandlaren (den lilla vita dosan som sitter direkt efter anlutningen i väggen där fibertråden kommer in i fastigheten. Detta gör du genom att dra ur kontakten  till strömmen och sätta i den igen).

Om du fortfarande har problem med anslutningen till fibernätet – kontakta Roland

 

Tyvärr blev denna info något sen för er, men så är det ibland att kunna gå ut så snart som möjligt efter alla aktiviteter som administratören har för sig under dagen. Men bättre sent än aldrig

Omfattande skador på fibernätet från Gunbjörntorp

En entrepenör av grävt av vår fiberkabel från Gunbjörntorp. Detta innebär avbrott i fibernätet för många av våra medlemmar från Gunbjörntorp, Hallstorp, efter Spjutåsvägen ända fram till Gullegärde. Entrepenören lyckades även gräva av vår fiber vid Mossen från Öxabäck på ett fletal ställen och kört ned ett fiberskåp. De har dessutom  grävt av Vattenfalls starkströmskabel som vi har samläggning med. Detta medför omfattande reparationer av vårt fibernät på berörda ställen. Arbeten pågår för fullt. Vi har påbörjat blåsning av ny fiber och beräknar att fibernätet ska vara återställt till berörda under torsdag kväll denna vecka.

Vi felanmälan på fibern

Om det skulle visa sig att det blir fel på er fiberanslutning, kontakta Roland eller Andreas. De ombesörjer kontakter med den firma vi har serviceavtal med.

Om det skulle bli fel på TV-utsändningar (att du inte får någon bild, kan inte byta kanal eller växla i ditt kanalutbud) ska Telias Kundtjänst på tel.nr 90 200 kontaktas.

Fakturering, SVT Play och hur du kan styra din TV

  • Som ni har märkt kommer det ingen fakturering för december månad. Samtliga av föreningens medlemmar har fått ett särskilt utskick från Tord om detta.
  • Föreningen har varit i kontakt med Holsljunga Fiber för att få redundans i vårt nät. Detta innebär större stabilitet i vårt nät i händelse att fiberuppkopplingen skulle fallera på något sätt. Vi har nu fiberanslutning till vårt nät både från Torestorp och Holsljunga.
  • Vi har varit i kontakt med SVT angående SVT Play. Vissa av programmen i SVT Play “laggar”. Man fastnar i play-programmet och kommer inte vidare i uppspelningen. Vi har fått svar från SVT som undersöker tillsammans med Telia vad felet kan bero på.
  • Visste du att om du har en relativt ny TV kan du styra den med Telias TV-kontrollstav? Du går in i menyn och till “Inställningar” och väljer “Styr din TV” i menyn. Välj därefter till höger i menyn. Du kan nu använda båda de små knapparna för på/av-funktioner överst på kontrollen. En för TV-boxen och den andra för TV:n. Funktionerna i övrigt på staven fungerar också. Testa och se om det fungerar på din TV.

Felsökning pågår

Tyvärr har några av våra medlemmar fortfarande ingen fiberanslutning. Vad det bero på håller Optotec på att undersöka. Felen finns spritt över fibernätet. Vartefter felen påträffas kommer de att lagas så snabbt som möjligt.