Vi felanmälan på fibern

Om det skulle visa sig att det blir fel på er fiberanslutning, kontakta Roland eller Andreas. De ombesörjer kontakter med den firma vi har serviceavtal med.

Om det skulle bli fel på TV-utsändningar (att du inte får någon bild, kan inte byta kanal eller växla i ditt kanalutbud) ska Telias Kundtjänst på tel.nr 90 200 kontaktas.

Fakturering, SVT Play och hur du kan styra din TV

 • Som ni har märkt kommer det ingen fakturering för december månad. Samtliga av föreningens medlemmar har fått ett särskilt utskick från Tord om detta.
 • Föreningen har varit i kontakt med Holsljunga Fiber för att få redundans i vårt nät. Detta innebär större stabilitet i vårt nät i händelse att fiberuppkopplingen skulle fallera på något sätt. Vi har nu fiberanslutning till vårt nät både från Torestorp och Holsljunga.
 • Vi har varit i kontakt med SVT angående SVT Play. Vissa av programmen i SVT Play “laggar”. Man fastnar i play-programmet och kommer inte vidare i uppspelningen. Vi har fått svar från SVT som undersöker tillsammans med Telia vad felet kan bero på.
 • Visste du att om du har en relativt ny TV kan du styra den med Telias TV-kontrollstav? Du går in i menyn och till “Inställningar” och väljer “Styr din TV” i menyn. Välj därefter till höger i menyn. Du kan nu använda båda de små knapparna för på/av-funktioner överst på kontrollen. En för TV-boxen och den andra för TV:n. Funktionerna i övrigt på staven fungerar också. Testa och se om det fungerar på din TV.

Felsökning pågår

Tyvärr har några av våra medlemmar fortfarande ingen fiberanslutning. Vad det bero på håller Optotec på att undersöka. Felen finns spritt över fibernätet. Vartefter felen påträffas kommer de att lagas så snabbt som möjligt.

Sabotage igen!

Under helgen skedde en trafikolycka på Sputåsvägen där ett av våra fiberskåp blev nedkört.
Skåpet är placerat vi korsningen mot Elmhult. Vi konstaterade  att det blev inga tekniska skador på skåpet.

Under helgen har däremot det skett ett sabotage i skåpet, genom att någon/några har klippt av samtliga fiberkablar i skåpet.
Sabotaget kommer att beröra ca 35 medlemmars fiberuppkoppling.

Vi har polisanmält sabotaget.
Om ni har några uppgifter som kan ha betydelse för att få tag i den/de som gjort sabotaget, kan ni kontakta polisen, Roland eller någon i styrelsen.

Aktivera ditt konto på Telia!

Du måste aktivera ditt konto hos Telia för att få tillgång till fiberanslutning och TV-tjänst.

Gör såhär:

 • Kontakta Telia på tel.nr 90 200. Vardagar 08.00-16.30 (Det är mindre kö ju tidigare du ringer på dagen.)
 • Ange ditt personnummer
 • Ange tjänst Support Fast Bredband.
 • Du kommer fram så småningom till Supporten.
 • Ange att du tillhör gruppavtal Öxabäck Fiber
 • Ange ditt personnummer och gatuadress
 • Ange ditt mobilnummer så får du aktiveringskoder.

Du får information när ditt abonnemang är i drift av supporten.

OBS: Du ska inte aktivera någon tjänst på ZMarket i nuläget.

Följ Kom igång-guiden som du fick med när du fick din utrustning.

Utdelning av material till fiberanslutning

Hej!

På måndag drar det igång. Några av er har redan fått påringning om bokning av tid för den slutliga installationen av mediaomvandlaren. Ansvariga för installationen är Optotech. De beräknar att det skall ta ca tre veckor innan allt är klart.

För er som valt Telias gruppavtal gäller följande:

 • Utrustning kan hämtas i klubbstugan vid Hagavallen. (Kör in vid bensinmacken och kör rakt fram så långt det går. Har ni för bråttom hamnar ni på fotbollsplanen). Om ni är osäkra på vilket val ni gjorde, går det bra att mejla och fråga.
 • För att göra det så enkelt som möjligt för alla parter, går det bra att hämta även till grannen.
 • Några av er kommer att få besök från styrelsen som lämnar allt material till er.
 • För er som inte har möjlighet att besöka oss, kontakta Roland på telefon 076-787 67 27 för att boka en tid.

Vi kommer att vara på plats:

 • söndag 8/9 mellan 15- 18, samt
  tisdag 10/9 mellan 17- 19.

När det gäller själva anslutningen och uppkoppling ber vi att få återkomma snarast möjligt.

Manualer

Guide001

Fjärrkontroll_stor

MVH/Styrelsen för Öxabäck Fiber

Nu börjar det ljusna för våra fiberanslutningar!

Hej!
Nu börjar vi se ljuset i fibern. Alla administrativa hinder är borta. Nu återstår bara för teknikerna att få igång vår nod, vilket borde vara slutfört under vecka 34.

Så snart detta är klart, kommer teknikerna att behöva ha tillgång till insidan på er fastighet för att kunna installera en mediaomvandlare i anslutning till fiberingången.
För er som är oroliga vem som kommer och ringer på och vill in så är det en tekniker från Optotec. Denna installation kommer att beröra oss under ca 3 veckor. Har ni frågor om detta, hör av er till styrelsen.

För er som har valt vårt grundutbud:

Alla skall erhålla en extra låda som vi (styrelsen) skall distribuera. Hur detta skall gå till återkommer vi till så snart vi erhållit dessa från Telia. Ytterligare information angående Telia avtalet finns i bifogade dokument.
För dig med Telia Gruppavtal

Var inte rädda för att fråga styrelsen om råd.
Med hopp om en ljusning i fibern.

Med vänlig hälsning/Styrelsen.

Falska försäljare

Enligt uppgifter förekommer det att försäljare som uppger sig komma från Öxabäcks Fiberförening för att sälja utrustning
och abonnemang. Detta är falskt.

 Fiberföreningens styrelse har över huvud taget inte med dessa erbjudanden att göra. Vi uppmanar därför de som blir uppringda eller
besökta av försäljare att ta deras  identitet de visar, avsluta kontakten

och kontrollera mot det eventuella företag de säger sig arbeta för. Även detta kan vara falska uppgifter.

Fiberföreningen har redan slutit avtal så det behövs inga nya. Om du är osäker kontakta någon i styrelsen så hjälper vi dig.
Det viktigä är -slut inga nya avtal över huvud taget utan att kontakta styrelsen.

Föreningen kommer att polisanmäla försäljare som uppger sig för att utge sig från att komma från Öxabäcks Fiberföreing och inte är kända av styrelsen.

Semestertider

Nu är det snart färdigsvetsat i vårt nät. Några smärre kompletteringar återstår. Nu väntar vi bara på Telia. Det behövs viss kompletterande utrustning som skall installeras för att konvertera fiberanslutningen till en signal som går att tolka från ljuset som sänds i fiberkabeln. Telia behöver tid för detta, uppskattningsvis ca 3-4 veckor. Förmodligen sinkar seesterperioden, men när det väl kommer igång och vårt nät börjar lysa så kommer föreningen att tillhandahålla den utrusning som behövs för att vårt fiber ska fungera som det är tänkt. Till detta återkommer vi.

Föreningen råder inte över denna tidsfördröjning utan vi är helt i Telias händer.

För övrigt är vi ute i bygden och fyller skåpen invändigt med Lecakulor. Så om ni ser en blå VW Passat med släp eller en grå AUDI så är det vi som är i farten.

Vi önskar er alla en solig och trevlig sommar!

Information från Årsstämman 2019

 • Årsstämmoprotokoll och val.

Årsstämman genomfördes med val av ledamöter för kommande verksamhetsår. Valen framgår av bifogat årsmötesprotokoll.

Protokoll fiberföreningens årsstämma 2019

 • Information om läget

Ordföranden redogjorde för de dikussioner som förts mellan Torestorps fiberförening, Öxabäcks fiberförening, Marks Energi samt Marks kommuns företrädare. För vårt vidkommande resulterade diskussionerna, att föreningen har slutit avtal med Zitius för leverans av lyst fiber. Detta innebär att vi har möjligheter att tända upp vårt nät. Det som kvarstår nu är faktorer vår förening inte kan påverka, utan är avhängigt hur snabbt kvarstående svetsning av fiber kommer att ta och Telia för att driftsätta våra beställningar för leverans.  Vi  beräknar att vårt nät ska vara vara i full drift under juli månad.

Det ser mycket ljust ut………..