Varför fiber?

Varför fiber när det finns mobilt bredband?

Man sätter gärna stor tilltro till utbyggnaden av mobilnätet. Men trots att det mobila nätet hela tiden byggs ut, kan det ändå bara bli ett komplement till fast uppkoppling. Mobilnätet har en begränsad räckvidd och kan därför aldrig bli geografiskt heltäckande. Det skulle krävas enormt många master för att få 100 % täckning, vilket inte är genomförbart. Ju högre kapacitet mobilnätet har, desto kortare räckvidd har det. De äldre generationernas nät hade lägre kapacitet men längre räckvidd. Dagens 4G nät har visserligen hög kapacitet, men i gengäld kortare räckvidd.
Alla som ansluts till en mast, delar på mastens kapacitet, vilket innebär att kapaciteten per användare inte blir t.ex. 100 Mbit/sek för en 4G mast utan väsentligt lägre. Detta innebär i sin tur att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när mobilnätet utnyttjas i betydligt större omfattning.
När man då har funderat över alternativen till en ny infrastruktur för datatrafik, har man kommit fram till att fibern är den mest framtidssäkra lösningen.

Här är några argument:

 • Tillgång till prisvärd TV och filmer via bredband.
  Titta på TV precis som vanligt, men med samma bildkvalitet oavsett om det är en klar sommardag eller decembernysnö i luften.
 • Den fasta telefonin blir billigare.
 • Snabbare, billigare och stabilare Internet än dagens abonnemang.
 • Kontorsjobb kan skötas från hemmet.
  Med fiber räcker kapaciteten till alla tänkbara kontorsuppgifter och distansutbildning.
 • Utbyggbart i framtiden.
  Fiber på 100 Mbit/s kan idag låta som en hisnande hastighet, men räcker det om 10 år? Bara lugn, fiberkabeln i sig kan transportera datamängder vi knappt kan föreställa oss. Kabeln är därför framtidssäker. När kapaciteten behöver höjas uppgraderar man bara sitt modem.
 • Mindre känslig mot åsknedslag än kopparkabel/luftteleledning.
  Då trafiken i fiberkabeln består av ljusimpulser finns det inget i kabeln som leder ström, alltså inte blixten heller.
 • Tillsammans hjälps vi åt att bygga infrastrukturen som både företag och privatpersoner har nytta av. Nu och i framtiden. 
 • Var förberedd när kopparnätet avvecklas.
  Idag är vi till stor del hänvisade till kopparnätet, men det har sina begränsningar vilket innebär att det inte kan täcka dagens eller morgondagens behov av god uppkopplingskapacitet. Telia monterar ner telestationer för fast telefoni med få abonnenter, och ersätter med mobilt nät. Idag har täckningen av det mobila nätet stora brister i Öxabäck.
 • Värdet på din fastighet kommer att öka.

Presentationer