Frågor & svar

Ny överlåtelseblankett

Nu finns en ny överlåtelseblankett. Den är en reviderad version som gäller från 2022.

Överlåtelsemall andelsrätt reviderad 2022

Fiberkartan

http://fiberkartan.se/477

Gräva själv till din fastighet

Klicka på länken så öppnar sig filen. Här finns inforamtion om vad som gäller. Du behöver ha Adobe Acrobat Reader installerad på din dator. Om du inte har den så finns den att hämta ner från Internet.

Grävinfo

KOSTNADSKALKYL

Under länken finner du en kostnadskalkyl vid anslutning till fibernätet. Den presenterades av ByNet på extrastämman. Siffrorna är preliminära, men vi arbetar på att de ska bli de slutliga. Mycket hänger på hur många anslutna vi kommer att få till föreningen.

Kalkylerade kostnader

 • Vi är nyfikna på hur bidraget från Länsstyrelsen ser ut under 2014-2020. Man ser på deras hemsida att man kommer att prioritera mellan fiberföreningarna. Hur kommer den prioriteringen att se ut? Det ”ryktas” att man kommer att tillämpa någon form av kostnadsutjämning mellan fiberföreningarna. Hur ska detta fungera?
  Se tidigare utskickad presentation från Länsstyrelsen
 • Hur ser den nya ansökningsfunktionen ut från Länsstyrelsen, vad behöver vi förbereda?
  Se tidigare utskickad presentation från Länsstyrelsen
 • Statliga medel anslagna till bidrag tycks inte matcha ambitionsnivån – f.n. tycks det vara stillestånd på bidragsbeviljandet hos länsstyrelsen, när kan man hoppas på att det kommer igång?
  Se tidigare utskickad presentation från Länsstyrelsen
 • Vi har en undran över hur kommunen kommer lösa trygghetslarm nu när fiber dras “överallt”. Finns det någon plan för detta?
  Vi håller precis på med en upphandling vad gäller digitala trygghetslarm samt larmmottagning. Detta för att säkerställa att vi kan ta emot anrop från både analoga och digitala trygghetslarm. Upphandlingen beräknas vara klar inom en snar framtid. Den nya larmmottagningen är beräknad att vara i drift någon gång i augusti/september.
 • Hur ser organisationen ut framåt när Mark Kraftvärme kommer in i bilden?
  Mark kraftvärme ska ses som en samarbetspartner till fiberföreningar, som samarbetar kring våra gemensamma behov av samförläggning och uppkoppling.
 • Vad kostar det att använda oss av Mark Kraftvärme (tidigare kommunens) rör?
  Mark Kraftvärme har en prislista som är gemensam för alla fiberföreningar.
 • Vad betyder det nya uppdraget som Mark Kraftvärme AB fått av kommunen för blivande fiberföreningar i praktiken?
  Mark Kraftvärme har ett uppdrag att tillhandahålla ett öppet stadsnät, samt att sköta kommunens orts- och byggnadssammankopplande förvaltningsnät. Utifrån det samverkar de med fiberföreningar när vi och de har behov.
 • Vem ska i framtiden äga och förvalta stamfiberkabel till dom olika föreningarna?
  Det varierar från fall till fall, i vissa fall äger fiberföreningarna stamfiberkablarna, i andra fall äger olika nätoperatörer dem, t.ex. Skanova eller Mark Kraftvärme.
 • Hur långt har kommunen kommit med stödfinansiering för fastigheter som ligger långt bort, mellan 2 föreningar?
  Se dokumentet ”Riktlinjer för ekonomisk ersättning till fiberföreningar”
 • Vi skulle vilja få svar på om kommunen ställer några krav tillbaka om man ansöker om bidrag för att ansluta fastigheter i ytterområden så det inte blir vita fläckar.
  Det finns inga klara riktlinjer för detta utan varje fall behandlas separat när de kommer in. Riktlinjer håller på att tas fram.
 • Gör kommunen mer än redovisar goda intentioner? Finns det ekonomiska resurser också?
  2 miljoner kronor per år är avsatta under 2014 och 2015
 • Kommunal borgen Se dokumentet KS 2013-219 045-5 § 145-2013.pdf 294971_1_1