Nu gräver vi vidare och avtal

Grävningsarbeten

Nu gräver vi vidare mot Björkåsen och Höghult. Vi gräver också från Torestorpsvägen mot Gigeded med en stamledning nordväst om Amundagärde. I bostadsområdet kommer grävningar att ske i en senare etapp liksom anslutningar till fastigheterna på Amundagärde.

Avtal

Nu finns ett gruppavtal tillgängligt. Det har mailats ut till föreningens medlemmar. Läs vidare nedan.

Telia har presenterat sitt utbud till föreningen och vi gräver vidare

Nu har Telia vid informationsmötena i Bygdegården presenterat sitt utbud av tjänster. Du kan se vidare i bildspelet nedan.
Det finns många olika val att kunna göra i utbudet. KLicka på länken så ser du vad de kan erbjuda.

Telia 3-play Öxabäck

Vi fortsätter att gräva.  För närvarande håller vi på att gräva i Spjutås och Tosthult, och efter hand går vi ner mot Hallstorp.

Informationsmöte från Telia och att grävning pågår

Grävningsarbeten pågår för fullt!

Nu vi gräver vi i tätorten för fiberdragning. I  området Tokult pågår också arbeten..

Informationmöte från Telia

Den 6 och 8 februari 2018 kl 1900 är ett medlemsmöte i Bygdegården. Du kan välja vilken dag som passar dig bäst. Vid mötet informerar Telia om avtalet som föreningen kommit överens om. Mötet kommer att handla om innehåll och programutbud som Telia erbjuder till medlemmarna.   Mer information kommer att skickas ut till föreningens medlemmar framgent.

Aktuella kartor

Här finns aktuella intresseanmälningar för föreningen under länken:
http://fiberkartan.se/477.

Vissa av de planerade dragningarna av fiber kommer att revideras. Det berör i första hand grävningar för anlutning till noder.