Nu rör det på sig!

Nu rör det på sig!

Vårt ärende om borgensåtagande har varit uppe till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. De har meddelat ett positivt förslag till beslut i kommunstyrelsen den 6 februari. Därefter skall ärendet slutligen beslutas i kommunfullmäktige den 28 februari, med protokollsjustering den 7 mars.

Utifrån att vi räknar med positivt beslut i fullmäktige startar vi grävningsarbetena i kvarvarande områden runt Strömma och Stora Backa i mitten av mars.

Blåsning av fiber samt svetsning, och montering av fasadskåp med tillhörande utrustning på insidan av fastigheter påbörjas i februari.  Det har redan blåsts fiber fram till vissa fastigheter, men det behövs kompletteringar för att fibernätet ska fungera. Det behövs ett modem för konvertering av fiberljus till digital signal som skall monteras vid samtliga fastigheter. Ni kommer att kontaktas när det blir aktuellt med arbeten vid er fastighet.

Slutmonteringar

Det kvarstår en del efterarbeten vid kopplingsskåpen utefter fibernätet. De ska fyllas i botten med Leca-kulor och ID-märkas.  Detta sker efterhand av styrelsen, så ni lär se en ljusblå VW eller grå AUDI med släp fara omkring i bygden igen.

Vi börjar att skönja slutet av projektet med att successivt tända upp nätet. Styrelsen meddelar ett säkert datum när detta kommer att ske.

Medlemslån

Det strömmar kontinuerligt in medlemslån till vår kassör. Välvilliga medlemmar har hittills bidragit med 127.000:-. Det är naturligtvis välkommet med fler medlemslån till föreningen

Årsmöte 2019

Föreningen kommer att kalla till årsmöte i Bygdegården den 28 april kl 15.00. Så notera dagen!

Posted in Uncategorized.