Medlemssidor

Överlåteavtal för andelsrätt

Under följande länk finns en avtalsmall för överlåtelse av fastighetens fiberanslutning

Överlåtelsemall andelsrätt_revE

Synpunkter

Om Du har synpunkter att lämna är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, eller till ordförande Roland Schüler,
tel 0320-590 30, 076-787 67 27, eller via mail till rolandschuler@telia.com.
Svar på dina frågor/synpunkter kommer vi att publicera anonymt under fliken “Frågor och Svar” i huvudmenyn.