Medlemssidor

Medlemsmöte den 7 november 2018 kl 19.00

Föreningens styrelse kallar till medlemsmöte i Bygdegården den 7 november 2018 kl 19.00

Vid mötet kommer vi att informera om följande:

  • Vad som skett hittills och hur arbetet fortlöper
  • Föreningens ekonomi
  • Vad som kommer att ske i vårt projekt framåt i den närmsta tiden
  • Allmänna frågorKaffe och något tilltugg kommer att serveras vid mötet.Välkomna!
    Styrelsen

Synpunkter

Om Du har synpunkter att lämna är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, eller till ordförande Roland Schüler,
tel 0320-590 30, 076-787 67 27, eller via mail till rolandschuler@telia.com.
Svar på dina frågor/synpunkter kommer vi att publicera anonymt under fliken “Frågor och Svar” i huvudmenyn.

Aktuella kartor

Här finns aktuella intresseanmälningar för föreningen under länken:
http://fiberkartan.se/477.

Vissa av de planerade dragningarna av fiber kommer att revideras. Det berör i första hand grävningar för anlutning till noder.