Medlemssidor

Överlåteavtal för andelsrätt

Under följande länk finns en avtalsmall för överlåtelse av fastighetens fiberanslutning.

Överlåtelsemall andelsrätt

Synpunkter

Om Du har synpunkter att lämna är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, eller till ordförande Roland Schüler,
tel 0320-590 30, 076-787 67 27, eller via mail till rolandschuler@telia.com.
Svar på dina frågor/synpunkter kommer vi att publicera anonymt under fliken “Frågor och Svar” i huvudmenyn.