Falska försäljare

Enligt uppgifter förekommer det att försäljare som uppger sig komma från Öxabäcks Fiberförening för att sälja utrustning
och abonnemang. Detta är falskt.

 Fiberföreningens styrelse har över huvud taget inte med dessa erbjudanden att göra. Vi uppmanar därför de som blir uppringda eller
besökta av försäljare att ta deras  identitet de visar, avsluta kontakten

och kontrollera mot det eventuella företag de säger sig arbeta för. Även detta kan vara falska uppgifter.

Fiberföreningen har redan slutit avtal så det behövs inga nya. Om du är osäker kontakta någon i styrelsen så hjälper vi dig.
Det viktigä är -slut inga nya avtal över huvud taget utan att kontakta styrelsen.

Föreningen kommer att polisanmäla försäljare som uppger sig för att utge sig från att komma från Öxabäcks Fiberföreing och inte är kända av styrelsen.

Posted in Uncategorized.