Semestertider

Nu är det snart färdigsvetsat i vårt nät. Några smärre kompletteringar återstår. Nu väntar vi bara på Telia. Det behövs viss kompletterande utrustning som skall installeras för att konvertera fiberanslutningen till en signal som går att tolka från ljuset som sänds i fiberkabeln. Telia behöver tid för detta, uppskattningsvis ca 3-4 veckor. Förmodligen sinkar seesterperioden, men när det väl kommer igång och vårt nät börjar lysa så kommer föreningen att tillhandahålla den utrusning som behövs för att vårt fiber ska fungera som det är tänkt. Till detta återkommer vi.

Föreningen råder inte över denna tidsfördröjning utan vi är helt i Telias händer.

För övrigt är vi ute i bygden och fyller skåpen invändigt med Lecakulor. Så om ni ser en blå VW Passat med släp eller en grå AUDI så är det vi som är i farten.

Vi önskar er alla en solig och trevlig sommar!

Posted in Uncategorized.