Kallelse till årsstämma 28 april 2019 kl 15.00 i Bygdegården

Föreningens styrelse kallar till årsstämma i Öxabäcks Bygdegård den 28 april 2019 kl 15.00.

Dagordningen går att hämta genom att klicka på nedanstående länk:

Kallelse fiberföreningen årsstämma 2019

Ni behöver ha Adobe Acrobat för att kunna läsa filen, vilken går att hämta på nätet och installera på er dator/iPad/telefon. Sök på Google så hittar ni installationsfiler för programmet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Posted in Uncategorized.