Fakturering, SVT Play och hur du kan styra din TV

  • Som ni har märkt kommer det ingen fakturering för december månad. Samtliga av föreningens medlemmar har fått ett särskilt utskick från Tord om detta.
  • Föreningen har varit i kontakt med Holsljunga Fiber för att få redundans i vårt nät. Detta innebär större stabilitet i vårt nät i händelse att fiberuppkopplingen skulle fallera på något sätt. Vi har nu fiberanslutning till vårt nät både från Torestorp och Holsljunga.
  • Vi har varit i kontakt med SVT angående SVT Play. Vissa av programmen i SVT Play “laggar”. Man fastnar i play-programmet och kommer inte vidare i uppspelningen. Vi har fått svar från SVT som undersöker tillsammans med Telia vad felet kan bero på.
  • Visste du att om du har en relativt ny TV kan du styra den med Telias TV-kontrollstav? Du går in i menyn och till “Inställningar” och väljer “Styr din TV” i menyn. Välj därefter till höger i menyn. Du kan nu använda båda de små knapparna för på/av-funktioner överst på kontrollen. En för TV-boxen och den andra för TV:n. Funktionerna i övrigt på staven fungerar också. Testa och se om det fungerar på din TV.
Posted in Uncategorized.