Återställning av gator

När föreningen grävde i gatorna för fiber till enskilda fastigheter i Öxabäck samhälle, lämnades spår i asfalten efter grävningarna.
De skall återställas eftersom de orsakar problem i sitt nuvarande skick, med hålor, stenskvätt in i enskilda trädgårdar bland annat.

Föreningen ville återställa efter grävningarna, men kommunen hävdar att det är en kommunal angelägenhet, eftersom de äger gatunätet.

Om ni upplever att det är ett problem för er som trafikanter eller fastighetsägare i anslutning till gatan, uppmanar föreningen er till att kontakta Marks Kommun, som är direkt ansvariga för sina gator.

Adresser till Marks Kommun är följande:

Telefon:
0320 21 70 00
Fax: 0320 100 91
E-post: markskommun@mark.se

 

Posted in Uncategorized.