Vi gräver vidare

Nu är grävning på gång mot Hultaberg för anslutning till noden. Det återstår en del efterarbeten från tidigare grävarbeten som kommer att justeras efter hand.

Posted in Uncategorized.