Årsredovisning och information

Hej!

Nu har vi fått klart alla papper från vår revisor. Den långa tiden innan det blev klart, berodde på att vi inte hade någon brådska med att få infon. Coronaviruset har gjort att vi inte kunnat ha något årsmöte. Detta insåg vi rätt snart när pandemin startade och vi vidtog därför följande strategi.

Styrelsen kvarstår oförändrad som blev beslutat på årsmötet i början på 2019. Om någon av er medlemmar är av annan åsikt än styrelsen, är ni välkomna att komma med förslag.

För övrigt är vårt nät klart, så långt vi hade planerat. Just nu pågår arbeten med att samla in all den information som behövs, för att vi skall kunna slutredovisa vårt projekt till Länsstyrelsen.

Har ni frågor är det bara att återkomma.

 

MVH/Styrelsen för Öxabäck fiber

Bifogade filer:

Årsredovisning 2019001

Revisionsberättelse 2019001

Posted in Uncategorized.