Nu finns ett överlåtelseavtal

Nu finns ett överlåtelseavtal för er som ämnar överlåta sitt abonnemang i Öxabäck Fiber till annan.
Skälet kan exempelvis vara att man säljer sin fastighet och överlåter abonnemanget till ny ägare
av fastigheten.

Klicka på nedastående fil så öppnar den i Adobe Acrobat så går dokumentet att skiva ut.

Överlåtelse

Posted in Uncategorized.