Blinkande blå lampor på medieomvandlaren

Blinkar den blå lampan på medieomvandlaren?

Åtgärda detta genom att:

1. Dra ur nätkontakten (220 V-kontakten) till medieomvandlaren
2. Vänta i 3 minuter
3. Sätt i kontakten igen och vänta tills den blå lampan lyser klart.

OBS! Du behöver inte dra ut några kablar eller ta bort nätkontakten till din router.

Nytt system i vårt nät – det stängs ned under kort tid

Tisdagen den 17 november kommer vår kommunikationsoperatör Zitius att byta system för vårt nät.

Detta innebär att vårt Internet är stängt från och till mellan 09.00 – 12.00.
Om ditt internet inte fungerar efter 12.00, prova att starta om din router.

Om detta inte hjälper ombeds ni kontakta Telia på telefon 020-202070.

 

Nu finns ett överlåtelseavtal

Nu finns ett överlåtelseavtal för er som ämnar överlåta sitt abonnemang i Öxabäck Fiber till annan.
Skälet kan exempelvis vara att man säljer sin fastighet och överlåter abonnemanget till ny ägare
av fastigheten.

Klicka på nedastående fil så öppnar den i Adobe Acrobat så går dokumentet att skiva ut.

Överlåtelse

Glädjande besked!

I början av veckan betalade Länsstyrelsen ut 3,9 miljoner till föreningen i begärda medel. Detta innebär att vi kan avsluta det byggnadskreditiv som vi har haft löpande under byggnationen av vårt fibernät.

Årsredovisning och information

Hej!

Nu har vi fått klart alla papper från vår revisor. Den långa tiden innan det blev klart, berodde på att vi inte hade någon brådska med att få infon. Coronaviruset har gjort att vi inte kunnat ha något årsmöte. Detta insåg vi rätt snart när pandemin startade och vi vidtog därför följande strategi.

Styrelsen kvarstår oförändrad som blev beslutat på årsmötet i början på 2019. Om någon av er medlemmar är av annan åsikt än styrelsen, är ni välkomna att komma med förslag.

För övrigt är vårt nät klart, så långt vi hade planerat. Just nu pågår arbeten med att samla in all den information som behövs, för att vi skall kunna slutredovisa vårt projekt till Länsstyrelsen.

Har ni frågor är det bara att återkomma.

 

MVH/Styrelsen för Öxabäck fiber

Bifogade filer:

Årsredovisning 2019001

Revisionsberättelse 2019001

Möjligheter till e-faktura

Nu verkar det som att det går att beställa E-faktura. Gå in på er bank och leta reda på rubriken “Ansök om E-faktura”

  • Sök efter Öxabäck fiber och anmäl för att få e-faktura.