Blinkande blå lampor på medieomvandlaren

Blinkar den blå lampan på medieomvandlaren?

Åtgärda detta genom att:

1. Dra ur nätkontakten (220 V-kontakten) till medieomvandlaren
2. Vänta i 3 minuter
3. Sätt i kontakten igen och vänta tills den blå lampan lyser klart.

OBS! Du behöver inte dra ut några kablar eller ta bort nätkontakten till din router.

Posted in Uncategorized.