Medlemmar i föreningen – så här långt

Föreningen har sammalagt 270 medlemmar men det tillkommer successivt nya anslutningar.